Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“ – гр. Варна

Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“ – Варна е единствената утвърдена, действаща, културна институция на територията на 50-хилядния район „Вл. Варненчик“ в град Варна. Със своята богата и разнообразна дейност, покриваща целия спектър на социалния и обществен живот на района и града, читалището е любим притегателен център за хората, независимо от възрастта им.

Мисията на читалището е да съхранява националното културно наследство и родова памет, да е проводник на гражданското общество, да привлича младите и обществено ангажирани хора от района, като им създава благоприятна среда за културна, творческа и образователна изява.

Основните ни цели са:

  •     развитие и обогатяване на културния живот в квартала и града;
  •     запазване на местните обичаи и традиции;
  •     развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището;
  •     разширяване знанията на гражданите и подрастващите;
  •     възпитаване, утвърждаване на националното самосъзнание в населението