Конкурс за рисунка „Децатa на Владиславово рисуват“

Конкурсът за рисунка „Децата на Владиславово рисуват” е част от празниците на район „Вл. Варненчик” – „Празници Владиславово”, провеждани в дните от 21 до 24 май и се организира от Народно читалище „П.Р.Славейков 1928” и І Основно училище със съдействието на кмета на район „Вл. Варненчик”.

Конкурсът се провежда за първи път през 2004 година по идея на Росен Германов. Право на участие имат деца от училищата и детските градини от район „Вл. Варненчик”. Участниците се разпределят в четири възрастови групи: в І възрастова група – участват деца от ІV -те групи от детските градини, както и предучилищна група и І клас, във ІІ възрастова група – деца от ІІ и ІІІ клас, в ІІІ възрастова група – деца от ІV и V клас, в ІV възрастова група – деца от VІ и VІІ клас. Материалите и техниката за изобразителната дейност са по избор на участниците и се осигуряват от тях. Темите, по които работят всяка година децата са различни, някои от тях са: „Легенда за Владиславово” (2007г)., „Моето семейство в моя квартал” (2008г.), „Аз имам мечта” (2009г) и др.. Най-добрите творби се награждават и участват в изложба, подредена във фоайето на читалище ”П.Р.Славейков 1928”, която се открива на 21 май – първия ден от Празниците. От 2009 год. в регламента на конкурса се включва и нова категория – „Компютърна рисунка”.

Творбите се оценяват от жури в състав: арх. Цветанка Наумова – гл. арх. на р-н „Вл. Варненчик”, Мая Думева – културолог и секретар на читалище ”П.Р.Славейков 1928”, както и още двама представители – художник и компютърен специалист.

Наградният фонд включва: Награда на кмета на района, Награда на читалище ”П.Р.Славейков 1928”, Награда на директора на І Основно училище, диплом и предметни награди на спонсори и други.