Конкурс за красота „Мис и мистър Владиславово“

Конкурсът за красота „Мис Владиславово” се провежда ежегодно на 22 май в рамките на традиционните празници на Район «Вл. Варненчик» – «Празници Владиславово». Организатор на модното събитие е Народно читалището „П.Р.Славейков 1928”. Конкурсът е патентован на името на читалището с рег.№ 67915/03.12.2008г. и е единствен, който допуска за участие момичета живеещи, учещи или работещи само на територията на района. Идеята за подобен конкурс е на Наталия Георгиева – бивш председател на читалището. През 2005 година е първото издание, организирано от екипа на читалището с нейна помощ и с помощта на Женя Пенкова – модел. В надпреварата за титлата „Мис Владиславово” участват момичета от района, коита биват оценявани от компетентно жури, представлявано от варненските модни агенции, бизнес партньори, представител на читалището и Кмета на район „Вл. Варненчик”.

Кокурсът се провежда в четири отделни тура: І-ви тур по бански костюм, ІІ-ри – официално/вечерно облекло, ІІІ-ти тур – артистично изпълнение и ІV-ти тур – награждаване.

Наградният фонд на конкурса включва: Награда на читалището, Награда на кмета на района, Награда на медийния партньор, награди на фирми и спонсори и други. От 2008 конкурсът „Мис Владиславово” се организира и подготвя от читалището със съдействието на модна агенция „Идея Прима” в лицето на шоумена Димитър Увалиев, който представя най-красивите момичета от района по нов и атрактивен начин. На сцената на читалището дефилират и младежи, които се борят за титлата „Мистър Владиславово”.