История

Народно читалище “П. Р.Славейков 1928“ в с. Владиславово вероятно е открито през 1914 г. , след Балканската и Междусъюзническата война. Първоначално се е помещавало в училищната стая на училище “Св. Св. Кирил и Методий“. През 1936 г. в северозападния край на църковния двор е построена втора класна стая, която се е ползвала от читалището, а днес се използва за жилище на свещенника. Църковната стая остава да се ползва от читалището, което разполага с около 300 тома книги.

На 24.01.1936 г. се провежда общоселско събрание, на което се избира комитет, който да се заеме със строежа на нова двуетажна училищна сграда. Новата сграда е завършена през есента на 1937 г. На първия етаж под двете класни стаи е направен салон със сцена , където работи и читалищната театрална трупа. Дейността на читалището се е състояла в раздаване на книги за прочит и колективно четене на вестник, получаван в селото единствено от читалището .След 1925 г. младежите започват да представят театрални постановки като “Албена“, “Хан Татар“ , “Иванко , убиецът на Асеня I“ и др.

През септември 1937 г. е организирана младежка кооперативна група, в която влизали всички студенти и ученици – 15 души. През следващите 5-6 години групата е работила от името на читалището, като е изнасяла пиеси в новия салон , а също така и коледувала . От 1937 г. до 1939 г. с парите от коледуването и от дарение на кредитна кооперация “Съгласие“ – с. Владиславово е завършено и обзаведено училището и читалищния салон .

 От създаването си до сега Народно читалище “П. Р.Славейков 1928“ не е променяло своето име, но се е налагало многократно да преустановява дейността си и да променя местонахождението си по различни причини. От 1974 г. до днес читалището работи непрекъснато. От 1974 г. читалището няколко пъти сменя сградата си. Помещавало се е последователно в сградата на първото училище, която се намирала до църквата “Св. Димитър”. През 80–те години Народно читалище “П. Р.Славейков 1928“ и библиотеката към него са се помещавали последователно в сградите на две одържавени къщи ,които се намират срещу ОДЗ №11 „Детски свят”, недалеч от Българска поща – клон “Вл. Варненчик”. След реституцията тези къщи са върнати на собствениците си. От 1989 г. Народно читалище “П. Р.Славейков 1928“ се помещава в настоящата сграда на бул.”Константин и Фружин” №21 . Сградата първоначално е строена за кино салон и е предоставена за безвъзмездно ползване на Народно читалище “П. Р.Славейков 1928“. Има салон с 380 места , репетиционни зали и хореографска зала, помещения за гардеробна и склад, две учебни зали и две канцеларии. По – късно служителите в читалището преграждат фоайето между двете канцеларии на втория етаж, непосредствено пред входовете за балкона на салона. По този начин се изгражда помещение за библиотеката на читалището, която до този момент се е намирала в къщата срещу ОДЗ №11, а също и за втора канцелария, където се провеждат срещи на читалищните настоятели. До библиотеката е обособен и кабинет за чуждоезиково обучение и компютърна грамотност. Във фоайето на първия етаж е обособена конферетна зала и галерия „Палитра”

Читалището извършва културно – просветна , възпитателна и образователна дейност .Възродява и запазва местни обичаи и традиции .Организира празници и чествания .