Школа за изучаване на английски език

В Народно читалище „П.Р.Славейков 1928” от години съществува школа за изучаване на английски език. Деца от различни възрастови групи с желание и интерес посещават школата. Под ръководството на г-жа Милена Тишева учениците усвояват английски език на много високо ниво. В резултат на отличната подготовка децата се класират в състезания и олимпиади по английски език на регионални и общински нива. Посещението на школата разширява възможностите им за бъдеща реализация и ги обогатява в културно отношение