Школа „Пиано“

Школата по пиано към читалище „П.Р.Славейков 1928” дълги години развива дейност под ръководството на Наталия Нанева – от 1989 год. През годините с класическия инструмент – пиано се запознават и получават своите първи музикални знания много деца от района.

В последствие в школата започва преподавателска дейност и Мая Калеева.

В школата учениците се обучават на най-добри образци – пиеси от световната предкласика, класика и популярна музика.

В процеса на обучение получават познания в областта на музикалната теория и нотната грамотност. Повечето ученици посещават школата с цел да обогатят общата си музикална култура, но има и такива които продължават свото образование в НУИ”Добри Христов” – гр. Варна.

Възпитаниците на школата участват в концертната дейност на читалището и в национални конкурси. От участието си Международен конкурс за изкуства „Радост на брега 2010” –гр. Бургас, Александър Боев спечели ІІІ награда. Той  участва в Международен фестивал – конкурс „Свят, изкуство и море” в к.к „Златни пясъци” и спечели ІІІ награда

Школа „пиано” – с преподавател Мая Калеева работи върху музикалното развитие на децата. Възпитаниците на школата участват в концерти на училищата в които учат, имат отличия и награди от национални конкурси: Йордан Ценов – един от най-изявените представители на школата – най- престижни са наградите му от Международен конкурс “Vivapiano”- София, Национален конкурс „Андрей Стоянов“ – София, Национален конкурс „Димитър Ненов“ – Разград, Девети национален фестивал – Пловдив.